Interaktiivinen kartta

Otepää vald asub Valga maakonnas. Valla üldpindala on 217 km2. Valda ümbritsevad Valga maakonnas Palupera, Puka ja Sangaste vallad, Võru maakonnas Urvaste vald ja Põlva maakonnas Kanepi ja Valgjärve vallad.

Otepää vald paikneb Otepää kõrgustikul, mille koguulatuseks on 1180 km2. Valla territooriumil on valitsev vahelduv kupliline moreenmaastik, suurte kuppelmägede ning rohkete järvedega (ca 55). Suurim neist on Pühajärv. Kõrgeimad tipud on Kuutsemägi (217 m) ja Harimägi (212 m). Kõrgustiku servaaladel on kõrgusvahed küll väikesed, kuid reljeef on samuti väga liigestatud. Omapärase ja väärtusliku maastiku kaitseks on loodud suuremat osa valla territooriumist hõlmav Otepää Looduspark, mis hõlmab 22 430 hektarilist maa-ala.

Otepää peamiseks vaatamisväärtuseks on kupliline maastik, enam tähelepanuväärivateks paikadeks peetakse Otepää linnamäge, Hobustemäge, Väike Munamäge, Apteekrimäge, Armuallikat jt. Oluliseks puhkealaks on Pühajärv ja selle ümbrus – Pühajärve park, rand ja matkarajad. Teistest vaatamisväärsustest on olulisemad Otepää Maarja Luteri kirikuhoone (koos nn. “Talvekirikuga”), Vabadussõjas langenute mälestussammas, Tehvandi spordikeskus, Märdi veskitamm, Energiasammas, Pühajärve sõjatamm jt.

Otepää Looduspark asub Valga maakonna põhjaosas Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste valla maadel ja hõlmab 1180 km2 suurusest Otepää kõrgustikust 230 km2 (19%) ning on oma territooriumi poolest suurim maastikukaitseala Eestis. Looduspargi territooriumist jääb välja Otepää linn.

Otepää looduspargi kaitse-eesmärk on Otepää kõrgustikule iseloomuliku kuppelmaastiku ja bioloogilise mitmekesisuse, kohaliku elulaadi ja kultuuripärandi ning alalhoidliku looduskasutuse säilitamine, uurimine ja tutvustamine.

Looduspargi kaitset korraldab 
Keskkonnaamet. Looduspargi üheks tegevuse prioriteediks on turistide suunamiseks ning maastiku säästliku arengu tagamiseks olemasolevate matkaradade korrastamine, uute rajamine ning tähistamine. Renoveeritud on Pühajärve matkarada, samuti Pühajärve läheduses kulgev Murrumetsa matkarada. Prioriteetseteks tegevusteks on ka erinevate puhkekohtade korrastamine ja uute rajamine, sh nende jäätmekäitluse tagamine. Eesmärgiks on looduskeskkonna säästlik kasutamine ja turistide hajutamine, pereturismi ja säästliku turismiga tegeleva väikeettevõtluse arendamine.

 


Otepää linnakaart (pdf)

Otepää ümbruse kaart (pdf)


 

Otepää turismiinfo
Otepää
Via Hanseatica