Laiks un klimata apraksts

 
Otepää kõrgustikul paikneval Otepääl on ülejäänud Eestiga võrreldes palju soodsamad tingimused talispordi viljelemiseks. Sellest annab tunnistust 1-6 nädalat varem algav talv (püsiva lumikattega periood), kuni 2 kuud pikem lumikatte kestus ja suusalumega periood, suurem lumikatte paksus (maksimaalne paksus keskmiselt ligi 50 cm), vähesem sulade esinemine ja lume kauem püsimine (keskmiselt 1-2 nädalat) kevadel. Need territoriaalsed erinevused tulevad kõige selgemalt esile pehmete talvede korral. Külmadel talvedel jäävad nad aga väiksemaks. Eeldades globaalse kliima soojenemise tagajärjel pehmete talvede esinemissageduse suurenemist võib järeldada, et Otepää tähtsus talispordi arendamisel kasvab tulevikus üha enam.

Paljuaastane keskmine lumikatte kestus Otepää kõrgustikul on kindlasti suurem kui 120 päeva. 

 foto: M. Krüünvald

Otepää turismiinfo
Otepää
Via Hanseatica