Uudised

Kaitseväe õppus Siil 2022

09:30 12.05.2022

Kaitsevägi korraldab 16. maist kuni 3. juunini õppuse Siil 2022

Õppuse peamine tegevus toimub Valgamaal ja Saaremaal  ning kaitseväe ja kaitseliidu harjutusaladel. Samas on kaitseväe ja liitlaste tegevust õhus, maal ja veekogudel ning suuremahulisi liikumisi teedel üle Eesti ja kindlasti on õppus elanike tavarütmis silmapaistval kohal. Õppusel osalevad kaitseväelased võivad kasutada mitmesuguseid imitatsioonivahendeid, sealhulgas paukpadruneid ja õppegranaate. Olgugi et väljaspool harjutusalasid ei kasutata lahingumoona, võivad ka imitatsioonivahendid teha valedes kätes palju kahju. Leides õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et see võib kujutada kellelegi ohtu, ei tohi seda mitte mingil juhul ise puutuda! Sellises olukorras teavitage leiust kohe õppusel osalejaid ja häirekeskust telefonil 112!

Sõidukite liiklemine ja imitatsioonivahendite kasutamine tekitavad tavapärasest rohkem müra. Kuna valjud helid võivad häirida nii lapsi kui koduloomi, palub kaitsevägi hoida võimaluse korral õppuste piirkonnas mürapelglikud loomad siseruumides ning selgitada lastele toimuva põhjust. Kaitsevägi annab endast parima, et kasutada õppuse alasid heaperemehelikult ja mõjutada nii vähe kui võimalik õppuse ajal tavapärast argielu. Kui kellegi omand on siiski saanud kahjustada, palub kaitsevägi vahejuhtumi ja võimaluse korral ka kahju tekitaja (sõiduki number, üksuse või kaitseväelase nimi) fikseerida ning võtta ühendust õppuse tsiviil-sõjalise koostöö (CIMIC) kontaktidel.

Kaitseväe tsiviil-sõjalise koostöö (CIMIC) kontaktandmed:

tel 5745 0884
e-post kevadtorm@mil.ee

Võimaldades kaitseväel ja kaitseliidul harjutada oma kodukandis, annate sellega oma osa Eesti riigikaitsesse. Täname teid toetuse eest ja jääme lootma meeldivale koostööle. Iga okas loeb!

Kaitsevägi

Allikas: www.otepaa.ee
Siin on turvaline
Via Hanseatica