Погода

Mõõtepunkti koht Tehvandi

Temperatuur: Tuul Õhuniiskus
Õhurõhk Tuulekülm    

 

Prognoos

 
Temperatuur päeval
Temperatuur öösel
Pilvisus
Lumeinfo
Siin on turvaline
Via Hanseatica